Prawnik. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie finansów i rachunkowości podatkowej, Ekspert w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.
Praktyk skarbowości. Były kierownik oddziału w Izbie Skarbowej specjalizujący się w problematyce spraw karnych skarbowych, prania pieniędzy, nieujawnionych źródeł dochodu, prawa dewizowego i kontroli podatkowej. Do jego zadań należał: nadzór nad podległymi urzędami skarbowymi w zakresie prawidłowości rozstrzygnięć w pierwszej instancji w zakresie podatków bezpośrednich i spraw karnych; zwalczanie przestępczości podatkowej, zjawiska prania brudnych pieniędzy; nielegalnego obrotu dewizowego.
Otrzymał nagrodę „Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Urzędów i Izb Skarbowych” w Warszawie.
Ponad 20-letnia praca na rynku szkoleniowym. Wykładowca szkół wyższych, publicznych i niepublicznych, promotor i recenzent prac dyplomowych, członek komisji egzaminacyjnych /szkoły, konkursy na stanowiska, cywilna służba przygotowawcza/.
Prelegent na szkoleniach organizowanych przez korporacje prawnicze w ramach, których prowadził cykl wykładów i szkoleń m.in. dla prokuratorów, radców prawnych, sędziów, doradców podatkowych, członków zarządów i rad nadzorczych, księgowych, pracowników administracji rządowej i samorządowej.

 

Artykuły w prasie:

Doradcy podatkowi a przeciwdziałanie praniu pieniędzy

http://cashflowaudyt.pl/wp-content/uploads/Doradcy-podatkowi-a-przeciwdzia%C5%82anie-praniu-pieniedzy.pdf

Umowa powiernicza – jakie skutki w podatkach

http://cashflowaudyt.pl/wp-content/uploads/Umowa-powiernicza-jakie-skutki-w-podatkach.pdf

Odszkodowania i rekompensaty

http://cashflowaudyt.pl/wp-content/uploads/odszkodowania-i-rekompensaty.pdf

Odpowiedzialność kks doradców

http://cashflowaudyt.pl/wp-content/uploads/odpowiedzialno%C5%9B%C4%87-kks-doradc%C3%B3w.pdf

Art. o cienkiej kapitalizacji Aktualności Księgowe

http://cashflowaudyt.pl/wp-content/uploads/art-o-cienkiej-kapitalizacji-Aktualnosci-Ksiegowe1.pdf

Dochody spółek zagranicznych

http://cashflowaudyt.pl/wp-content/uploads/Dochody-sp%C3%B3%C5%82ek-zagranicznych.pdf

Aktualności księgowe artykuł

http://cashflowaudyt.pl/wp-content/uploads/Aktualno%C5%9Bci-ksi%C4%99gowe-artyku%C5%82.pdf

Podatki trzeba płacić, ale ważniejsze - należycie je wyliczyć

http://www.infodent24.pl/bizdentpost/tomasz-gzela-podatki-trzeba-placic-ale-wazniejsze-nalezycie-je-wyliczyc,100670.html

były Rzecznik dyscyplinarny w Izbie Skarbowej