Nowe obowiązki biur rachunkowych od 2017 roku

Nowe obowiązki biur rachunkowych w kontekście zmian podatkowych od 2017 roku- ceny transferowe, JPK a ochrona danych osobowych i pranie pieniędzy

 

1. Obowiązki informacyjne biur rachunkowych w stosunku do Generalnego

 • Inspektora Informacji Finansowej w związku ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą AML
 • Biuro rachunkowe jako podmiot obowiązany w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • Procedury bezpieczeństwa i rejestracja transakcji przez biuro rachunkowe;
 • Analiza ryzyka podmiotów, na rzecz których biuro świadczy usługi;
 • Przekazywanie informacji do GIIF.

2. Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym , jak zabezpieczyć dane klientów?

 • Warsztaty: Dokumentacja przetwarzania danych osobowych: polityka bezpieczeństwa instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, inne dokumenty wymagane przez przepisy prawa (m.in. upoważnienia, umowy o powierzeniu danych osobowych)

3. Nowe zasady rozliczeń przy prowadzeniu biura , zastosowanie JPK przy przesyłaniu danych klientów

 • Usługi księgowe a doradztwo podatkowe - rozróżnienie normatywne;
 • Zwolnienie z podatku VAT usług księgowych na podstawie art. 113 Ustawy o VAT;
 • Kasy fiskalne przy świadczeniu usług księgowych w świetle interpretacji ogólnej Ministra Finansów z kwietnia b.r.;
 • Obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług księgowych;
 • Fakturowanie usług księgowych w podatku VAT;
 • Kiedy przedsiębiorcy wchodzą w JPK, jaka jest rola biura w zakresie przesyłania danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

4. Ceny transferowe a obowiązki biura w kontekście zmian od 2017 roku

 • Rodzaje odpowiedzialności, którym podlega przedsiębiorca w sytuacji braku dokumentacji cen transferowych, sankcje podatkowe i karne skarbowe;
 • Rola biura rachunkowego w tworzeniu dokumentacji podatkowej;
 • Charakterystyka powiązań osobowych, kapitałowych i rodzinnych między jednostkami w kontekście transakcji widocznych w księgach rachunkowych.