Faktura VAT – jednolity plik

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu aktualizacje wiedzy niezbędną do codziennej pracy w dziale księgowym, pogłębienie wiedzy w zakresie zmian w podatkach dochodowych VAT , możliwość przeprowadzenia konsultacji z szkoleniowcami odnośnie indywidualnych przypadków, które zaistniały w jednostce uczestnika.

ADRESACI SZKOLENIA:

Pracownicy działów księgowych, dyrektorzy finansowi, przedstawiciele biur rachunkowych

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Możliwość poszerzenia wiedzy, pozyskanie wiedzy o zmianach w przepisach podatkowych, konsultacje z ekspertami i doradcami podatkowymi prowadzącymi zajęcia.

1. Przepisy dotyczące fakturowania z uwzględnieniem zmian od 1 lipca w zakresie struktury Faktura i struktury Ewidencja sprzedaży i zakupu
a) przeniesienie zasad dotyczących fakturowania do ustawy o VAT,
b) przepisy unijne w zakresie wystawiania faktur VAT,
c) struktura faktura VAT i struktura ewidencja sprzedaży i zakupu- omówienie zastosowania

2. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT, jak ma wyglądać ujęcie faktury w strukturze JPK?
a) katalog transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą VAT, jakie elementy ma zawierać struktura Fakturowanie?
b) przypadki, gdy wystawienie faktury VAT nie jest konieczne,
c) przypadki wystawiania faktur na żądanie,
d) przypadki, w których fakturę VAT wystawia podmiot niebędący sprzedawcą,
e) poprawna treść faktury VAT,
f) terminy wystawienia faktury VAT,
g) wystawienia faktury VAT przed dokonaniem sprzedaży,
h) konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur VAT,
i) fakturowanie zaliczek częściowych oraz całościowych,
j) wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę,
k) pojęcie pustej faktury,
l) faktury czy dokumenty wewnętrzne?, jak zaprezentować w strukturze?
m) faktury uproszczone – nowy typ faktur, przypadki stosowania, zasady wystawiania,
n) kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych.

3. Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej i wysyłki struktury JPK :
a) przepisy regulujące zasady wystawiania e-faktur,
b) wystawianie faktur w formacie PDF a generowanie struktury,
c) zasady związane z przesyłaniem faktur elektronicznych nabywcom,
d) poprawna treść faktury elektronicznej,
e) termin wystawienia e-faktur,
f) e-faktury dokumentujące zaliczki,
g) wystawienie e-faktury a powstanie obowiązku podatkowego,
h) wystawianie faktur w formie elektronicznej w przypadku transakcji z podmiotami zagranicznymi,
i) faktury korygujące oraz duplikaty faktur elektronicznych,
j) wystawienie e-faktury po terminie,
k) symbol PKWiU na fakturach elektronicznych,
l) e-faktura a różne stawki VAT,
m) sposób przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych,
n) zasady udostępniania faktur elektronicznych organom podatkowym w postaci JPK.

4. Praktyczne aspekty wystawiania faktur korygujących:
a) zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
b) możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej jak ja ująć w JPK?
c) termin wystawienia faktur korygujących,
d) uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury elektronicznej przez nabywcę w świetle orzecznictwa sądów krajowych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
e) ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT,
f) korekty in plus i in minus,
g) korekty bieżące i wsteczne,
h) zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy.

5. Zasady wystawiania not korygujących:
a) przyczyny uzasadniające wystawienie noty korygującej,
b) dane, które mogą być poprawione notą korygującą,
c) sposób wystawienia noty korygującej,
d) akceptacja treści noty przez sprzedawcę w przypadku fakturowania elektronicznego.

6. Zasady przechowywania faktur:
a) okres, w którym należy przechowywać faktury,
b) sposób przechowywania faktur,
c) udostępnianie faktur organom podatkowym oraz skarbowym przy użyciu JPK.

7. Refakturowanie a struktury JPK:
a) definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych,
b) czy i w jakich przypadkach modyfikacja ceny oraz powielenie stawki podatkowej na refakturze są właściwe?
c) data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury – problemy w przypadku refakturowania i zaczytania do struktury JPK,
d) refakturowanie (m.in. mediów, kosztów transportu, kosztów ubezpieczenia),
e) Refaktura usług w świetle nowej interpretacji ogólnej MF.

8. Odliczanie podatku VAT na podstawie faktury VAT, jak będzie weryfikował moment odliczenia organ podatkowy przy użyciu JPK?:
a) moment odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia udokumentowanego fakturą papierową oraz fakturą elektroniczną,
b) błędy dotyczące faktur a możliwość odliczenia podatku naliczonego,
c) ograniczenia odliczenia podatku naliczonego.