SZKOLENIA DLA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Dzięki doświadczeniu naszej kadry trenerskiej posiadamy ogromne doświadczenie we współpracy z podmiotami administracji publicznej. Kilkaset godzin zrealizowanych szkoleń - od jednodniowych zajęć po złożone procesy szkoleniowe, pozwoliło nam poznać specyfikę instytucji publicznych oraz zaznajomić się z szerokim wachlarzem wymagań i problemów stawianych przez organy instytucji państwowych.

img_6

Oto proponowane przez nas szkolenia:
Specjalista ds. podatków

Jednolity Plik Kontrolny oraz pozostałe zmiany w Ordynacji Podatkowej - nowy wymiar kontroli podatkowych.

VAT w spedycji i w transporcie – regulacje obowiązujące w 2016 r.
Opodatkowanie transakcji związanych z nieruchomościami w zakresie podatku VAT, PCC, podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości w 2016 r. Zmiany od 2016 r. w rozliczaniu podatku VAT w instytucjach kultury.

Podatek dochodowy od osób prawnych w 2016 r.

Nowe regulacje w obszarze cen transferowych w 2016 r.
Proces centralizacji w gminach i powiatach – skutki podatkowe zmian organizacyjnych w procesie konsolidacji jednostek budżetowych z JST po wyroku TSUE z dn. 29.09.2015 r.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Tomasz Hulla
tel: + 48 533 219 977
e- mail: biuro@swiatbiznesu.com.pl