Materiały Szkoleniowe

Materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik szkolenia zostaje zaopatrzony w unikalne materiały szkoleniowe, które tworzymy w naszej firmie pod specjalne wymagania grupy docelowej, dla której dedykowane jest szkolenie. Gwarantuje to najwyższy poziom wiedzy merytorycznej przekazanej w trakcie szkolenia. Na specjalne życzenie Klienta na tydzień przed szkoleniem materiały szkoleniowe przesyłamy w formie PDF.

 

Podczas szkolenia w Państwa ręce oddajemy:

Skrypt szkoleniowy – w sposób wyczerpujący przedstawiający informacje dotyczące szkolenia.

Zeszyt Ćwiczeń – opracowany przez naszych trenerów jako praktyczne uzupełnienie treści Skryptu z myślą o uczestnikach. Zeszyt ćwiczeń zawiera treści mające na celu przećwiczenie zastosowania nabytej wiedzy teoretycznej w praktyce.

Prezentacja multimedialna – stanowi skondensowaną informacje opracowaną na podstawie podręcznika i wiedzy ekspertów. Każda prezentacja będzie przekazana uczestnikom szkolenia w wersji elektronicznej, jak również papierowej.

img_17