Jakość i ewaluacja

Zajmujemy się nie tylko kompleksowym przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia od momentu opracowania całościowej dokumentacji szkoleniowej, przygotowania materiałów dydaktycznych i przeprowadzenie zajęć. Każde zamknięcie procesu szkoleniowego wieńczy proces ewaluacji, obejmujący zarówno badanie satysfakcji Klienta z odbytego szkolenia (CSI), jak również ocenę pod kątem skuteczności przekazanej wiedzy i znajomości jej zastosowania w praktyce.

Raport z ewaluacji na Państwa życzenie zostaje przekazany do Państwa firmy. Każdy raport zawiera:

  • Ocenę reakcji uczestników na szkolenie. Badanie przeprowadzone zostaje na ankietach i dotyczy: ogólnego poziomu zadowolenia, trenerów, przydatności nabytej
    wiedzy do pracy, skryptów szkoleniowych oraz tematyki zajęć.
  • Ocenę efektywności zdobywanej wiedzy – po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników wypełnia test wiedzy
  • Ocenę zdobytych umiejętności – ewaluacji poddawane są zdolności uczestników do zastosowania wiedzy w praktyce na podstawie przygotowanych do tego celu case
    studies oraz arkuszy obserwacyjnych.

„Świat Biznesu” patronuje najwyższym standardom jakości gwarantującym swoim klientom otrzymanie usług na najwyższym poziomie, czego dowodem jest posiadanie Znaku Najwyższej Jakości Quality International 2016 QI SERVICES – usługi najwyższej jakości za usługi szkoleniowe – największego programu jakościowego w Polsce, któremu patronuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Komitet Nowelizacyjny oraz Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

iaf
pca